středa 31. března 2010

Zavřete oči...

Studentky katedry výtvarné kultury pořádají a srdečně zvou na workshop "Fantazijní město aneb zavřete oči a...". V duchu jedné z hlavních myšlenek vzniku samotné galerie v budově katedry výtvarné kultury, jíž je idea, aby galerie P představovala experimentální prostor, který nabízí místo k diskusi v kontextu současného vizuálního umění. Současně v návaznosti na jedno z hlavních směřování studentek a stundetů katedry, tedy budoucích pedagogů, které své působení budou realizovat a realizují v oboru výtvarném, dnes tak velmi svobodně ukotveném v rámcovém vzdělávacím programu.

Dozajista si většina absolventů základnních škol vzpomene na typické a nesmrtelné zadání práce "nakresli svůj zážitek z práznin". Workshop chce otevřít, dveře a okna, ta střešní i ta fantazijní, diskusi a tvorbě v obsazích zdánlivě vyprázděných. Provětrat zaprášené ulice fantazijních měst a nablíštit je novým obsahem a neokoukanými ulicemi, třídami, bulváry anebo něčím zcela neměstským. Křídla nechť nás vedou.

Žádné komentáře:

Okomentovat